Raspored kvizova

Nulta mini sezona (siječanj - ...)

26. 1. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP

2. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Filmsko-televizijski KRiP

9. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #2

16. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Glazbeni KRiP

20. 2. (četvrtak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #3

6. 3. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #4

Pauza zbog epidemije koronavirusa. Počeli raditi online kvizove.

28. 5. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #5

29. 5. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #6

5. 6. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #7

7. 6. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #8

11. 6. (četvrtak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #9

17. 6. (srijeda), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #10

19. 6. (petak), 20:00 – Metropolis – KRiP-ov kup #2

25. 6. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #11

2. 7. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Jack the KRiPper i Pramen mudraca

5. 7. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #12

10. 7. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #13

Sljedeći kvizovi

Stalkajte KRiP na Facebooku