Raspored kvizova

Nulta mini sezona (siječanj - ...)

26. 1. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP

2. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Filmsko-televizijski KRiP

9. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #2

16. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Glazbeni KRiP

20. 2. (četvrtak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #3

6. 3. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #4

Pauza zbog epidemije koronavirusa. Počeli raditi online kvizove.

28. 5. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #5

29. 5. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #6

5. 6. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #7

7. 6. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #8

11. 6. (četvrtak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #9

17. 6. (srijeda), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #10

19. 6. (petak), 20:00 – Metropolis – KRiP-ov kup #2

25. 6. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #11

2. 7. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Jack the KRiPper i Pramen mudraca

5. 7. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #12

10. 7. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #13

16. 7. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Jack the KRiPper i Prodaja čajnih

19. 7. (nedjelja), 20:30 – Metropolis – Opći KRiP #14

26. 7. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #15

30. 7. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Malo drugačiji koncept, ali i dalje opći KRiP – epizoda #1

2. 8. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #16

9. 8. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #17

23. 8. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #18

30. 8. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #19

4. 9. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #20

11. 9. (petak), 20:00 – Metropolis – Filmsko-televizijski KRiP #2

13. 9. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #21

20.9. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #22

Sljedeći kvizovi

20. 9. (nedjelja) – Opći KRiP #22 – 19:00
September 14, 2020

Stalkajte KRiP na Facebooku