Raspored kvizova - KRiP - Uznemirujuće dobri kvizovi

Raspored kvizova

Nulta mini sezona (siječanj - ...)

2020.

26. 1. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP

2. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Filmsko-televizijski KRiP

9. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #2

16. 2. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Glazbeni KRiP

20. 2. (četvrtak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #3

6. 3. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #4

Pauza zbog epidemije koronavirusa. Počeli raditi online kvizove.

28. 5. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #5

29. 5. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #6

5. 6. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #7

7. 6. (nedjelja), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #8

11. 6. (četvrtak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #9

17. 6. (srijeda), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #10

19. 6. (petak), 20:00 – Metropolis – KRiP-ov kup #2

25. 6. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #11

2. 7. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Jack the KRiPper i Pramen mudraca

5. 7. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #12

10. 7. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #13

16. 7. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Jack the KRiPper i Prodaja čajnih

19. 7. (nedjelja), 20:30 – Metropolis – Opći KRiP #14

26. 7. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #15

30. 7. (četvrtak), 20:00 – Metropolis – Malo drugačiji koncept, ali i dalje opći KRiP – epizoda #1

2. 8. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #16

9. 8. (nedjelja), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #17

23. 8. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #18

30. 8. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #19

4. 9. (petak), 20:00 – Metropolis – Opći KRiP #20

11. 9. (petak), 20:00 – Metropolis – Filmsko-televizijski KRiP #2

13. 9. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #21

20.9. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #22

27. 9. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #23

4. 10. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #24

11. 10. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #25

18. 10. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #26

19. 10. (ponedjeljak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #26 (drugo izdanje)

25. 10. (nedjelja), 19:00 – Metropolis – Opći KRiP #27

26. 10. (ponedjeljak), 19:30 – Metropolis – Opći KRiP #27 (drugo izdanje)

1. 11. (nedjelja), 17:30 – Metropolis – Opći KRiP #28

1. 11. (nedjelja), 21:00 – Live stream Opći KRiP #4

8. 11. (nedjelja), 17:30 – Metropolis – Opći KRiP #29

8. 11. (nedjelja), 21:00 – Live stream Opći KRiP #5

15. 11. (nedjelja), 17:30 – Metropolis – Opći KRiP #30

15. 11. (nedjelja), 21:00 – Live stream Opći KRiP #6

22. 11. (nedjelja), 17:30 – Metropolis – Opći KRiP #31

22. 11. (nedjelja), 21:00 – Live stream Opći KRiP #7

29. 11. (nedjelja), 21:00 – Live stream Opći KRiP #8

6. 12. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #9

13. 12. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #10

20. 12. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #11

25. 12. (petak), 20:00 – Ful kratki božićni (KRiP) kviz

27. 12. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #12

2021.

3. 1. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #13

10. 1. (nedjelja), 20:00 – Humanitarni KRiP

17. 1. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #14

24. 1. (nedjelja), 20:00 – (rođendanski) Live stream Opći KRiP #15

26. 1. (utorak), 20:00 – KRiP: A Year in the Life

31. 1. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #16

7. 2. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #17

14. 2. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #18

21. 2. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #19

28. 2. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #20

7. 3. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #21

10. 3. (srijeda), 20:00 – Nogometni KRiP

14. 3. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #22

21. 3. (nedjelja), 20:00 – Live stream Opći KRiP #23

Prijavite se na KRiP Newsletter