nedjelja, 11. 4. - 20:00 - internet

Prijava za Live stream Opći KRiP #26

Prijave smo zatvorili u nedjelju u 17:00 sati.

Sljedeći kvizovi

19. 9. (nedjelja) – Opći KRiP #32 – otvaranje sezone u Metropolisu – 19:30
September 14, 2021
19. 9. (nedjelja) – Live stream Opći KRiP #43 – 20:00
September 14, 2021

Stalkajte KRiP na Facebooku