nedjelja, 14. 3. - 20:00 - internet

Prijava za Live stream Opći KRiP #22

Prijava smo zatvorili u nedjelju u 17:00 sati.

Sljedeći kvizovi

11. 4. (nedjelja) – Live stream Opći KRiP #26 – 20:00
April 6, 2021

Stalkajte KRiP na Facebooku