Opći KRiP #7 - 5. 6. 2020., Opći KRiP #8 - 7. 6. 2020.

Sljedeći kvizovi

20. 9. (nedjelja) – Opći KRiP #22 – 19:00
September 14, 2020

Stalkajte KRiP na Facebooku