Opći KRiP #7 - 5. 6. 2020., Opći KRiP #8 - 7. 6. 2020.

Sljedeći kvizovi

1. 8. (nedjelja) – HALABUKA #3 – The Garden Brewery
July 28, 2021

Stalkajte KRiP na Facebooku