Opći KRiP #5 - 28. 5. 2020., Opći KRiP #6 - 29. 5. 2020.

Sljedeći kvizovi

1. 8. (nedjelja) – HALABUKA #3 – The Garden Brewery
July 28, 2021

Stalkajte KRiP na Facebooku