Opći KRiP #13 - 10. 7. 2020.

Sljedeći kvizovi

1. 11. (nedjelja) – Opći KRiP #28 – Metropolis
October 27, 2020
1. 11. (nedjelja) – Live stream Opći KRiP #4 – 21:00
October 28, 2020

Stalkajte KRiP na Facebooku