Opći KRiP #10 - 17. 6. 2020., KRiP-ov kup #2 - 19. 6. 2020.

Sljedeći kvizovi

1. 8. (nedjelja) – HALABUKA #3 – The Garden Brewery
July 28, 2021

Stalkajte KRiP na Facebooku