Opći KRiP #10 - 17. 6. 2020., KRiP-ov kup #2 - 19. 6. 2020.

Sljedeći kvizovi

20. 9. (nedjelja) – Opći KRiP #22 – 19:00
September 14, 2020

Stalkajte KRiP na Facebooku