Filmsko-televizijski KRiP #1 - 2. 2. 2020.

Sljedeći kvizovi

29. 11. (nedjelja) – Opći KRiP #32 – 17:30
November 24, 2020
29. 11. (nedjelja) – Live stream Opći KRiP #8 – 21:00
November 24, 2020

Stalkajte KRiP na Facebooku